TANTALUM MAGAZINE, Hair, Make-up & Nails: Melanie Volkart Photographer: Ellin Anderegg
TANTALUM MAGAZINE, Hair, Make-up & Nails: Melanie Volkart Photographer: Ellin Anderegg
HUF MAGAZINE I Hair, Makeup & Manicure: Melanie Volkart I Photographer: Ellin Anderegg I Stylist: Steven Lasalle I Models: Onah @VNY Models & Dylan @Wilhelmina
HUF MAGAZINE I Hair, Makeup & Manicure: Melanie Volkart I Photographer: Ellin Anderegg I Stylist: Steven Lasalle I Models: Onah @VNY Models & Dylan @Wilhelmina
SUPERIOR MAGAZINE Hair, Makeup & Manicure: Melanie Volkart Phototgrapher: Ellin Anderegg Model: Tesa @ Mademoiselles Agency Paris Stylist: Sabine Lauber
SUPERIOR MAGAZINE Hair, Makeup & Manicure: Melanie Volkart Phototgrapher: Ellin Anderegg Model: Tesa @ Mademoiselles Agency Paris Stylist: Sabine Lauber
Hair & Make-up: Melanie Volkart Photographer: Ellin Anderegg Model: Alba @ Brave Models Milano
Hair & Make-up: Melanie Volkart Photographer: Ellin Anderegg Model: Alba @ Brave Models Milano
JUTE MAGAZINE I Hair, Makeup & Manicure: Melanie Volkart Styling: Mimmi Schöldström Stucki Photographer: Ellin Anderegg
JUTE MAGAZINE I Hair, Makeup & Manicure: Melanie Volkart Styling: Mimmi Schöldström Stucki Photographer: Ellin Anderegg
LA PLUS BELLE MAGAZINE l Hair, Makeup & Nails: Melanie Volkart Styling: Letizia Abbatiello Photographer: Ellin Anderegg Model: Barbara @ Megamodels Hamburg
LA PLUS BELLE MAGAZINE l Hair, Makeup & Nails: Melanie Volkart Styling: Letizia Abbatiello Photographer: Ellin Anderegg Model: Barbara @ Megamodels Hamburg
Photographer: Thomas Buchwalder
DSC6837 k 1
b ATTIKA MAGAZINE Hair, Makeup & Manicure: Melanie Volkart & Fabienne Pauli Photography: Ellin Anderegg Styling: Lili Halide-Farizi Model: Anja Fotogen Modelmanagement AG
ATTIKA MAGAZINE Hair, Makeup & Manicure: Melanie Volkart & Fabienne Pauli Photography: Ellin Anderegg Styling: Lili Halide-Farizi Model: Anja Fotogen Modelmanagement AG
HUF MAGAZINE Photographer: Ellin Anderegg Hair, Manicure & Make-up: Melanie Volkart Stylist: Elif Gedik Model: Annie van Rickley @ Major Model New York
HUF MAGAZINE Photographer: Ellin Anderegg Hair, Manicure & Make-up: Melanie Volkart Stylist: Elif Gedik Model: Annie van Rickley @ Major Model New York
JUTE FASHION MAGAZINE Hair & Makeup & Manicure: Melanie Volkart Photographer: Ellin Anderegg Stylist: Sabine Lauber Model: Romaine @ Mademoiselle Agency
JUTE FASHION MAGAZINE Hair & Makeup & Manicure: Melanie Volkart Photographer: Ellin Anderegg Stylist: Sabine Lauber Model: Romaine @ Mademoiselle Agency
Hair & Make-up: Melanie Volkart Photographer: Elena Kuznetsva
Hair & Make-up: Melanie Volkart Photographer: Elena Kuznetsva
Hair, Nails and Make-up: Fabienne A. Pauli, Melanie Volkart  Styling: Lili Halide-Farizi  Model: Kaitlyn@major models nyc
Hair, Nails and Make-up: Fabienne A. Pauli, Melanie Volkart Styling: Lili Halide-Farizi Model: Kaitlyn@major models nyc
Hair & Make-up: Melanie Volkart Photographer: Ellin Anderegg Model: Danuza @ Brave Models Milano
GETALIFE MAGAZINE Hair & Make-up: Melanie Volkart Model: Jennifer @ time-model.com Photographer: Jennifer Ries Jewellry Designer: Cheny Wagma Stylist: Rachel Ray Hug
getAlife MAGAZINE Hair & Make-up: Melanie Volkart Model: Jennifer @ time-model.com Photographer: Jennifer Ries Jewellry Designer: Cheny Wagma Stylist: Rachel Ray Hug